Trung tam Dia ly ung dung
Khoa Địa lý | ĐHSP HN
 
Menu chính 
Chuyên trang Nghiên cứu Biển Đông   In  E-mail 

Mời các bạn tham khảo trang Web Nghiên cứu Biển Đông

Chúng tôi rất vui mừng gửi đến các bạn đường link đến Website Nghiên cứu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn của Chương trình Nghiên cứu Biển Đông. Đối với chúng ta, các nhà Địa lý, các giáo viên Địa lý,  những thông tin tham khảo từ trang Web này sẽ giúp hiểu sâu sắc hơn các vấn đề về nguồn lợi Biển Đông, về Địa chính trị Biển Đông và nhiều vấn đề lịch sử - địa lý khác.

Chúc các đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh, sinh viên chúng ta ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, góp phần xây dựng đất nước ta hùng manh, một cường quốc về biển, trong một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và hữu nghị, hợp tác.