Trung tam Dia ly ung dung
Khoa Địa lý | ĐHSP HN
 
Menu chính 
Windows, MS Office, Internet dùng trong địa lý (phiên bản 2010)   In  E-mail 

Windows, MS Office, Internet dùng trong giảng dạy và nghiên cứu Địa lí (tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm vừa cho tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung (tháng 3 năm 2010) cuốn sách "Windows, MS Office, Internet dùng trong giảng dạy và nghiên cứu Địa lí" của các tác giả Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Tường Huy.

Cuốn sách được tái bản lần này dã có nhiều chỉnh lí, bổ sung, cập nhật nhằm thiết thực hơn nữa cho các sinh viên, giảng viên và các học viên cao học về Địa lí.

Các kĩ thuật mới đối với Windows XP và Office 2003 đã được cập nhật, có trình bày thêm các kĩ thuật khác biệt giữa Windows Vista và Office 2007 với các phiên bản trước để bạn đọc dễ sử dụng.

Phần về Excel có nhiều bổ sung quan trọng, cả về các hàm ứng dụng trong địa lí, Pivot Table và Pivot Chart, các kĩ thuật xử lí số liệu và xây dựng biểu đồ. Các bài tập được đưa ra thiết thực, có tính thực tiễn cao và được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.

Các file dữ liệu gốc để bạn đọc làm bài tập sẽ được đưa lên trang Web của Trung tâm Địa lí ứng dụng, Phần Thư viện/Phương pháp nghiên cứu.

Tập thể tác giả một lần nữa hoan nghênh sự đón đọc của hạn đọc, và rất mong nhận được các ý kiến góp ý, để lần tái bản sau được tốt hơn.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Địa lí ứng dụng - Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

E-mail: thinhhnpu@hn.vnn.vn hoặc chungpk@vnu.vn 

Các tác giả